Transit

Under Transit oversætter Salon 55 artikler og essays fra bøger og medier rundt om i verden for at indlemme flere udenlandske perspektiver og strømninger i den danske kulturdebat.

Åndens krise

Paul Valérys essay fra 1919 ser tilbage på Første Verdenskrig og tager pulsen på den kriseramte europæiske ånd.

Den franske syge

Nærmer den danske offentlighed sig franske standarder? Måske giver Édouard Louis og Geoffroy de Lagasneries »Manifest for en politisk og intellektuel modoffensiv« os svaret.
1 2