Om Salon 55

Salon 55 er et netbaseret tidsskrift om litteratur, kultur og idéer med fokus på dybtgående kritik, nysgerrige portrætter og reflekteret essayistik.

Salon 55 blev grundlagt af Søren Østerlund Christensen, Christian Johannes Idskov og Kasper Lyngholm Larsen i 2012, og udkom i de første to år primært på papir. I sin korte levetid er Salon 55 gået fra at være et litterært tidsskrift til at være en platform for ny viden og perspektiver inden for et større kulturelt felt.

Redaktion
Søren Østerlund Christensen
Karen Dich
Christian Johannes Idskov (ansvarshavende)
Kasper Lyngholm Larsen (ansvarshavende)
Christine Strandmose Toft