Kommentar

Salon 55 og Vagant fusionerer

Vagant og Salon 55 går sammen for at skabe en tværnordisk platform for litteratur, kultur og idédebat.


I 2012 begyndte Salon 55 som en lille studiepublikation. Tidsskriftet voksede hurtigt ud af institutionerne, og fem år senere har ambitionerne forandret sig. Hvad der engang var tænkt som et tiltag til at styrke et lokalt studiemiljø er blevet til et tidsskrift, der stræber efter at tilføre den danske debat om litteratur, kunst og samfund nye impulser. Nu går vi skridtet videre.

 

Salon 55 fusionerer med Vagant, som i snart 29 år har bragt nye idéer og skribenter ind i den norske offentlighed. Der har de seneste år været flere redaktionelle og idémæssige overlap mellem de to tidsskrifter, og nu slår vi os sammen for at skabe en tværnordisk platform for litteratur, kultur og idédebat. Vi vil intensivere den kulturelle udveksling i denne nationalpopulistiske tid. Traditionen for essayistisk kritik er ved at dø i Danmark. Ved at forene kræfterne med Vagant puster vi liv i gløderne.

 

Vi vil gerne takke alle, der har støttet Salon 55 de seneste fem år: Tidligere redaktionsmedlemmer, velvillige institutledere, opmuntrende undervisere, familie, venner og ikke mindst vores læsere.

 

Salon 55 lukker, men lever videre. Vi opfordrer alle til at tegne abonnement på Vagant, som udkommer i papirudgave fire gange om året og løbende på nettet. Allerede nu har vi tekster klar til jer! Se mere på Vagants hjemmeside, der i anledning af nyheden har fået et nyt udtryk.

 

Christian Johannes Idskov, Christine Strandmose Toft, Karen Dich, Kasper Lyngholm Larsen og Søren Østerlund Christensen